Åk 1

Under vecka 18-19 kommer vi att spela in våra pjäser om hälsoresan som sedan ska visas upp på temaavslutet den 15/5 i bildsalen/kuben mellan 15-17.00.

Åk 2

Vecka 18-19 har vi tränat på att använda vår röst på olika sätt. Vi har värmt upp rösten genom en enkel härmningslek och sedan i mindre grupper arbetat fram sketcher med olika ljudeffekter.

Åk 3

Vi fortsätter att arbeta oss igenom våra sinnen. Vecka 18-19 har vi fokuserat på synen. Vi har gjort en övning kallad den ”mänskliga kameran” som tränar samarbetsförmåga, minne, förmågan att skapa inre bilder och att omskapa dessa i praktiken.