Åk 1

Under v.20-21 kommer vi att ha ett samarbete med idrott och hälsa då vi ska bearbeta berättelsen om Sara, Ali och allemansråttan.

Berättelsen kan ni hitta här:

http://www.hsr.se/sites/default/files/ali_sara_och_allemansrattan.pdf .

Vi kommer att träna på hörförståelse och använda våra nya kunskaper genom återberätta berättelsen i grupper i form av en sketch.

Åk 2

Vi kommer under dessa två veckor testa på olika roliga improvisationsövningar som kräver lyhördhet, tolkningsförmåga, listighet och kreativitet.

Åk3

v.20 har vi arbetat med kritisk textarbete och titta på sagan om snövit och de sju små dvärgarna. Vi har ställt texten frågor som ”För vem är sagan skriven”, ”vad vi tror författaren vill säga med sagan”, ”vilka roller har pojkar och flickor i sagan”, ”vilka av karaktärerna beskrivs som svaga alternativt starka”, ”vilka ord beskriver karaktärerna” och ”om vi känner någon som liknar någon av karaktärerna”?

Sedan fick eleverna omarbeta/omskapa sagan utifrån vad de skulle vilja ändra i den så att sagan blev mer verklighetstrogen och 2018.

En grupp skulle tänka utifrån att upp för sina jämnåriga kamrater och en annan utifrån att spela för skolans rektor.

Vilka fantastiska, nytänkande, rättvisa och jämställda nutidsberättelser jag fått skåda denna vecka.

Tack åk 3, ni är så underbara!!!!