Åk 1

Under veckan har vi arbetat vidare med olika improvisationstekniker. Vi har gjort två olika roliga improvisationsövningar kallade ”åskådarna” och ”liftaren”.

Vi har tränat på kreativitet, förmågan att bejaka varandras idéer, tolka det man ser och samarbete.

Åk 2

Denna vecka har eleverna i åk 2 fått ha sin önskelektion som vi inte hann med innan jul på grund av julshowen. Önskelektionerna är till för elevernas inflytande och innehållet formas och röstas fram enligt demokratiska principer.

Åk 3

Vi kommer under närmaste veckorna arbeta med konstverk som inspirationskälla. Denna vecka har vi gestaltat känslor utifrån en tavla. Vilka otroligt intressanta och djupa tolkningar vi sett under veckan.

Vi har tränat på att tolka bilder och dess budskap, att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt samt att samarbeta.

Bra jobbat!