Åk 1

Denna vecka har vi årskurs 1 fortsatt med olika improvisationsövningar. Vi har lekt ”alla sång” en glädjefylld lek med sång i fokus. Vi har även gjort en improvisationsövning som tränar minnet och uppmärksamhet som jag kallar för ”kalaset”.

Förmågor vi tränat på denna vecka är: Våga stå i centrum och känna tillit till sin egen förmåga, känna igen melodier, minne, koncentration och uppmärksamhet.

Åk 2

Vi har börjat denna vecka arbetet med nordisk mytologi  och väsen. Vi har lärt oss om olika nordiska väsen och lite bakgrund om varför människorna trodde på dem. Nästa vecka kommer vi att arbeta fram skrivna manus i mindre grupper med väsen som inspiration.

Vill du lära dig mer om nordiska väsen, gå gärna in på Urskola.se, så kan du se fler korta filmer om bland annat ”Lyktgubben”, ”Skogsrået”, ”Älvan” och ”Jätten”.

Förmågor vi tränat på denna vecka är: Formulera sig i tal och skrift, anpassa språket efter syfte och mottagare, utforska och arbeta tillsammans med andra.

Åk 3

Vi fortsätter att arbeta med konstverk som inspiration. Denna vecka har vi gestaltat miljöer. I mindre grupper fick eleverna varsin tavla med en miljö som de inte skulle visa för de andra grupperna. Sedan fick de hitta på en sketch som skulle gestalta miljön så tydligt som möjligt. Efter uppspel fick publiken gissa hur tavlan ser ut. De flesta kunde beskriva tavlan och miljön utan att ha sett den. Häftigt!

Förmågor vi tränat på denna vecka är: Att tolka bilder och dess budskap, omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt och samarbete.