Åk 1

Denna vecka har vi tränat på kreativitet, minne, reaktionsförmåga, koncentration och uppmärksamhet. Vi har lekt en lek där man skickar ”klappen” till varandra med olika minnesregler beroende vilket håll klappen skickas. Zip, zap, boing heter leken. Vi har även improviserat ihop sketcher i mindre grupper utifrån tre bestämda repliker: ”Vad gör du här?”, ”Titta en magisk kula!” och ”Om du inte går nu ringer vi polisen”.

Åk 2

Vi fortsätter vårt manusarbete om nordiska väsen i mindre grupper. v.8 kommer vi att spela upp sketcherna för varandra i klassen.

Åk 3

Denna vecka har vi gestaltat händelser utifrån en tavla. Eleverna har fått testa att titta på en tavla med två par olika ”glasögon”. Först genom rent ”konkreta”, det vill säga vad alla eleverna konkret kunde se på tavlan. Sedan testade vi se tavlan genom ”tolkning” och utifrån frågeställningen ”Vad är det du tror att du ser?”. Tavlan vi haft som inspiration denna vecka är ”Skriet” målad av Edvard Munch. Sketchen som eleverna sedan fick arbeta fram skulle gestalta vad eleverna tror har hänt precis innan ”bilden” togs. Väldigt olika och fantastiska tolkningar måste jag säga!